Obezitenin Çeşitli Hastalıklarla İlişkisi

Klinik araştırmalar obeziteyle çeşitli hastalıklar arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırma bulgularına göre obezite kalp damar hastalıklarının gelişmesine yol açan bağımsız ve önemli bir risk faktörüdür. ‘Bağımsız’ ifadesi; sigara, hipertansiyon ve benzeri diğer hazırlayıcı faktörler bulunmasa bile obezitenin tek başına kalp hastalıkları açısından bir risk faktörü olduğu anlamına gelmektedir.

Obezite yalnız kalp damar hastalıklarına neden olmakla kalmayıp safra taşı, diyabet, hipertansiyon oluşumuna ve eklem hastalıklarının seyrinde ağırlaşmaya yol açmaktadır.

Araştırma bulgularına göre Beden Kitle İndeksinin erkeklerde 27,8, kadınlarda 27,3 değerlerinin üzerinde olması kalp damar hastalıkları riskini ciddi biçimde arttırmaktadır.

  • Kilolu kişilerde hipertansiyon olasılığı normal kilolu bireylere göre 2,9 kat fazladır. Bu oran 20-44 yaş aralığında 5,6 ya çıkmaktadır.
  • Gençlerde kolesterol yüksekliği riskinin kilo ile ilişkisi 2,1 kat olarak belirlenmiştir.

Obezite kan şekeri, kolesterol ve trigliserit düzeylerinin artmasına, HDL-kolesterol düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır.

Yukarıda saydığımız olumsuzlukların yanı sıra obezite-kanser yakın ilişkisi geniş kapsamlı, uzun yıllar süren klinik araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Obez erkeklerde sigara içme alışkanlıklarından bağımsız olarak bağırsak, rektum ve prostat kanserlerinden ölüm oranları daha yüksektir. Obez kadınlarda ise safra kesesi, meme, rahim ve yumurtalık kanserinden ölüm oranı yüksek bulunmuştur. Endometrial kanser türünde kilolu kadınların normal kilolulara göre kansere yakalanma riski 5,4 misli fazladır.

Tüm bu nedenlerden dolayı lütfen ideal kilonuza erişmeye ve bunu korumaya çalışın. Aksi taktirde sonuçlar sadece estetik değil sağlığınızı tehdit eden ve yaşam kalitenizi düşürecek bir hal alacaktır.

Obezitenin Çeşitli Hastalıklarla İlişkisi