Obezite ve Cinsel Hayat İlişkisi

Obezitenin artık her türlü sağlık probleminin oluşum veya ilerlemesinde önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Başlı başına bile rahatsız edici olan bu sorun, beraberinde getirdiği sorunlarla daha da büyümekte.. Fizyolojik veya psikolojik olsun birçok hastalık, obezitenin ilerlemesiyle gelişiyor, geliştikçe obezitenin ilerlemesine neden oluyor, yani durum kısır döngüden farksız bir hal alıyor. Yapılan araştırmalarda, genelde altında psikolojik nedenlerin yattığı cinsel fonksiyon bozukluklarının da obeziteyle yakından alakalı olduğu belirtiliyor.

Yapılan bir çalışmada, kadınlarda vücut ağırlığı, vücut yağ dağılımı ve cinsel fonksiyonlar arasındaki ilişki araştırılmış ve cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınlarda bu durumun beden kitle indeksiyle yakından alakalı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, obezitenin cinselliğin birçok öğesini etkilediği sonucuna varılmış ve beden kitle indeksi ne kadar yükselirse cinsel hayat kalitesinin de okadar azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, obezitenin; cinsel hayattan daha az zevk alma, cinsel istekte azalma, cinsel performansta sorunlar ve cinsellikten uzak durmayla bağlantılı olduğu da saptanmıştır.

Yapılan bir başka çalışmada, obez bireylerde cinsel fonksiyon bozuklukları görülme sıklığı araştırılmış ve obezitenin cinsellik üzerine negatif etkilerine değinilmiştir. Bunların 3 mekanizma şeklinde olduğu belirtilmiş ve bunlar; insülin direnci ve buna bağlı hormonal problemler, dislipidemi ve ilgili ilaçlar ve psikolojik problemler şeklinde sıralanmıştır. Yapılan bir diğer çalışmada da sonuç olarak, obez bireylerdeki cinsel problemlerin altında özgüven eksikliği, tatminsiz ilişkiler veya bu kişilerin toplumda damgalanmış oluşunun yatmakta olduğu belirtilmiştir. Araştırmaya göre, genelde obez bireylerde görülen Bing-eating (tıkanırcasına yemek yeme), cinsel problemlerin bir sonucu veya problemlerin kompanse edilmesi amacıyla olabildiği söylenmektedir. Bir diğer çalışmaysa, zayıflamanın erkeklerde cinsiyet hormonlarına ve cinsel fonksiyonlara olan etkisi hakkında olup, kişilerde büyük bir kilo kaybını takiben yapılan testlerde testesteron seviyesinin arttığı belirlenmiştir.

Görüldüğü gibi obezite ve cinsel fonksiyon bozuklukları paralel seyreden 2 önemli rahatsızlık durumundalar, yapılan çalışmalarsa çoğu obez bireyin cinsel hayatlarında sorunlar yaşamasının altında öz güven eksikliğinin yarattığı psikolojik rahatsızlıkların olduğunu gösteriyor. Bunun yanında obez erkeklerde ağırlık kaybının sağlanmasıyla testesteron seviyelerindeki artış, bu gelişimin psikolojik bir durumdan öte olduğunu da kanıtlamaktadır. Sonuç olarak, obezitenin durdurulmasıyla birçok kronik hastalığın da engellenebilmesi yanında cinsel hayat üzerine olumlu etkilerin de fark edileceği yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır.

Obezite ve Cinsel Hayat İlişkisi