Kalsiyumun Zayıflama Diyetlerindeki Etkisi

Kalsiyum, herkes tarafından bilindiği gibi kemik ve diş gelişiminde önemli role sahip, başlıca kaynakları süt ve süt ürünleri olan bir mineraldir. Son yıllarda yapılan araştırmalarsa kalsiyumun çok farklı bir özelliğini öne çıkarıyor. Yapılan bir çalışmada, yüksek kalsiyum içeriğine sahip düşük kalori diyeti uygulanan obez deney hayvanlarında, düşük kalsiyum içeriğine sahip düşük kalori diyeti uygulananlara oranla ağırlık kaybının 2 katı kadar fazla olduğu saptanmıştır. Bunun yanında, kaybedilen ağırlığın yağdan olması da kalsiyum yüksek diyetin bir başka avantajı olarak belirtilmiştir, öyle ki belirlenen, vücut yağının kaybı yüksek kalsiyumlu diyette düşük kalsiyumlu diyete oranla 3 kat fazla olduğudur. Ayrıca, bu etkinin kalsiyumun süt ürünlerinden sağlanmasıyla daha da belirginleştiği eklenmiştir. Bu ağırlık kaybı değerleri, süt ürünlerinin kullanılması ile ağırlıkta altı misline ve yağ kitlesinde beş misline ulaşmaktadır. Bu çalışmada, deney hayvanlarından alınan yağ dokusunda lipolizde (yağ yakılmasında) %300-500 artış ve yağ asidi sentetaz salınımından %51 azalma gözlemişler.

Yapılan diğer araştırmalarda alınan sonuçlar da, yüksek kalsiyum diyeti uygulanan hastalarda vücut yağ oranında belirgin bir azalma gözlendiğini, kişilerin süt ve diğer kalsiyum kaynaklarını tüketmesi ile kilo kaybı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu, yakın kaloride beslenen ancak diyetinde kalsiyum oranı düşük (700 gramdan az) olan kadınlarda, daha yüksek kalsiyumlu diyet uygulayanlara oranla daha az kilo kaybı gözlendiğini saptamıştır.

Yapılan tüm araştırmalar, kalsiyum açısından zengin olan yiyeceklerle beslenenlerin vücut kitle indekslerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni kalsiyumun vücudumuz tarafından salgılanan ve yağların depolanmasını önleyen bir hormon olan kalsitiriol eksikliğini gidermesidir. Sonuçta, yüksek kalsiyum diyetinin yağ yakılmasını belirgin bir şekilde artırdığı, buna karşılık karbonhidrat ve proteinden yağ oluşumunu (lipojenez) azalttığı görülmektedir. Yani, yeterli, dengeli ve kişiye özgü bir diyetin yağ kaybını sağlayacak şekilde tam anlamıyla başarılı bir hale dönüşmesi için başta süt ve süt ürünleri olmak üzere kalsiyum kaynaklarına yer verilmesi gerekmektedir. Günlük 600mg’ın altında kalsiyum alan bireylerin Vücut Kitle İndekslerinin daha yüksek olduğu, obezitenin neden olduğu hastalıkların görülme sıklığının arttığı tespit edilen bir araştırmayı baz alırsak, diyette tüketilen süt ve ürünlerinin, enerjisi planlanarak ve yağ oranı azaltılarak tüketilen 3 bardak süt tüketiminin kilo kontrolünü sağlamada etkin olduğunu söyleyebiliriz. Yağı azaltılmış sütlerde kalsiyum miktarında bir değişim olmadığından enerjisi ayarlanmış diyetlerde bu tür ürünlerin kullanılması önerilir. Yapılan bazı çalışmalar, sütün diğer kalsiyum kaynakları ve diğer süt ürünlerinden daha yüksek oranda emildiğini ortaya koyduğundan tüketimi süt şeklinde yapmak daha olumlu olsa da, günlük alım yoğurt, ayran, peynir, badem, kuru incir gibi alternatiflerle de sağlanabilir.

Kalsiyumun Zayıflama Diyetlerindeki Etkisi